top of page

Recent Posts

Archive

Tags

  • Sofia Legal Hackers

"Защита на здравната информация в електронното пространство".

Адв. Мария Петрова, специалист по медицинско право, е поканена да бъде лектор на семинар организиран от Sofia Legal Hakers.


Темата, която ще бъде представена е "Защита на здравната информация в електронното пространство".

Адвокат доктор Мария Петрова ще обърне внимание на правния режим на телемедицината, лекарска тайна в условия на виртуална медицина, договор за дистанционно лечение при общи условия и други актуални теми.

Темата за "Защита на личните данни в съвременната медицина: данни за здравословното състояние и биометрични данни като специални категории лични данни; изрично съгласие по Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕС) 2016/679; технически и организационните мерки за защита на данните; машинно обработване на данни от електронни здравни записи (EHR) и рисковете от машинното им обработване" ще бъде разгледана от Иво Емануилов, юрист на фондация "Либре" Срещата ще се проведе на 19.04.2017 г. (сряда), 19.00 - 21.00 в офиса на Innovation Starter. След кратко въвеждане в проблематиката (30 мин.) ще се премине към дискусия в търсене на възможните отговори на отправените въпроси.

bottom of page