top of page

АДВОКАТ ДОКТОР
МАРИЯ ПЕТРОВА

MARIYA PETROVA MD. JD. MPH

Адвокат Мария Петрова е основател на първата в България специализирана кантора по медицинско право LexMedicaBG. Тя е сред малцината специалисти в Европа, притежаващи магистърска степен по хуманна медицина (завършила е Хуманна медицина в Медицински университет - София и е лекар), а последствие и право в Юридическия факултет Софийски университет "Св. Климент Охридски", където се дипломира като юрист. Адв. Петрова е завършила Здравен мениджмънт и обществено здраве в Медицински университет – София, Факултет по Обществено здраве – София Специализирала е в Англия, Германия, Австрия и Франция в области като „Медицинско право", "Европейско здравно право", "Здравна медиация и разрешаване на конфликти в здравеопазването", "Правни аспекти на медицинските/лекарските грешки".

Работила е като експерт по здравеопазването в Институцията на омбудсмана на Република България, като правен консултант в неправителствени организации, защитаващи правата на пациентите и гражданите, сред които Национална пациентска организация, Българска асоциация за закририла на пациентите, УНИЦЕФ, Български Хелзинкски комитет. Мария Петрова е правен консултант на "Партньорство за здраве", консултативен орган към Министерски съвет; Правен експерт към Европейската комисия в ресор електронно здравеопазване;
Член е на Софийска адвокатска колегия и Международния съюз на адвокатите.

Член е на Световната асоциация по медицинско право; два пъти отличена като „Най-добър млад учен в сферата на медицинско право“ на Световните конгреси по медицинско право – Баку – 2017г.; Тел Авив – 2018г. Лектор и преподавател в областта на медицинското и здравно право в страната и чужбина, като преподава на медици и юристи; Автор е на редица статии в областта на медицинското и здравно право.

Един от седемте български адвокати избрани по програма "Млади лидери в сферата на правосъдието" 2015г., което и дава право да проведе професионално обучение в САЩ, фокусирано върху най-добрите практики в сферата на върховенството на закона.

Ангажирана е и е допринесла за решаването на проблемите на хора с хронични и редки заболявания, за осигуряването снабдяването с лекарства в отдалечени и малки населени места,  за подобряване структурата и функциите на органите на медицинска експертиза, била е пряко ангажирана с проблемите, свързани с регулативните стандарти и закриването на болнични заведения в страната. Има богат опит с нормативната уредба в сферата на здравеопазването.
Владее английски, немски и турски език.

bottom of page