СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

This is Your Services Section Subtitle

 

ЗДРАВНО ПРАВО

Кантората е специализирала в обслужването на медицински сдружения. Оказваме правна помощ както по регистрацията им, така и в последващата им работа и функции.
Имаме богат опит в оспорване на подзаконови нормативни актове (Наредби. Медицински стандарти).
Изготвяме становища по проекти в сферата на здравеопазването и здравното законодателство.
Консултираме най-големите медицински и пациентски дружества в страната.

МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Кантората осъществява в пълен обем правни консултации в сферата на медицинското право. Регистрация на лечебни заведения и последващото им пълно правно обслужване. Консултираме лекари, медицински специалисти и пациенти.

ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРАВО

В областта на фармацевтичното право можем да сме Ви полезни, когато предлагате за продажба на лекарствени продукти без лекарско предписание онлайн;  когато трябва да подготвите рекламния текст на лекарствен продук,отпускани без лекарско предписание, съобразно действащото законодателство; Предоставяме правни консултации при започване на дейност като дистрибутор като лекарствени продукти и медицински изделия; Можем да Ви консуклредлагаме правно съдействие при процедурите по утвърждаване пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание; Предоставяме правни консултации относно процедурите по издаване на разрешение за:търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека,Внос на лекарствени продукти, Търговия на едро с медицински изделия. 

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the 'Edit' panel.

ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ

This is your Service Description. Use this space to describe the value you offer your client or visitor with this service.This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the side panel.This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the 'Edit' panel.

ДЕЛА ЗА ЛЕКАРСКИ ГРЕШКИ

This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the 'Edit' panel.

ЗАЩИТА НА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

This is your Service Description. Use this space to describe the value you offer your client or visitor with this service.This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the side panel.This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the 'Edit' panel.

Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the 'Edit' panel.

ПРАВО НА ПРИРОДНО-ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ

This is your Service Description. Use this space to describe the value you offer your client or visitor with this service.This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the side panel.This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the 'Edit' panel.

АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ-МЕДИАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the 'Edit' panel.

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

This is your Service Description. Use this space to describe the value you offer your client or visitor with this service.This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the side panel.This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the 'Edit' panel.

АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the 'Edit' panel.

АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

This is your Service Description. Use this space to describe the value you offer your client or visitor with this service.This is your Service Description. Click the ‘Edit’ button to customize your text and describe the value you offer your client or visitor with this service. Have lots to say? Easily turn any Service Item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the side panel.

©2016 by Адвокат д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право.