top of page

Recent Posts

Archive

Tags

  • Медицински университет Варна

Виден специалист по медицинско право ще гостува на МУ-Варна

На 12 април 2016 г. от 14:00 часа в Аудитория „Владимир Иванов" в УМБАЛ "Св. Марина" гост-лектор на Медицински университет – Варна ще бъде виден специалист в областта на медицинското право, адвокат д-р Мария Петрова, която ще изнесе лекция на тема:

„Медицинско право – между законите и ежедневието на медицинския специалист"

Адвокат д-р Мария Петрова е сред малцината специалисти в Европа, притежаващи магистърска степен по хуманна медицина и право. Нейни клиенти са водещи лечебни заведения и медицински специалисти в страната. Адвокат д-р Мария Петрова е работила като експерт по здравеопазването в институцията на Омбудсмана на Република България и като правен консултант в консултативен орган към Министерски съвет „Партньорство за здраве". Била е независим експерт при изготвяне на медицински експертизи в досъдебни производства.

Член е на Софийска адвокатска колегия и Международния съюз на адвокатите. Адвокат д-р Петрова е сертифициран медиатор със сфера на работа „Спорове в сферата на здравеопазването"

. Нейни лекции по въпросите на medical malpractice ("лекарски грешки") са обсъждани на международни научни форуми по медицинско право.

Лекцията е подходяща, както за практикуващи медицински специалисти, така и за студенти в горен курс на обучение. В нея ще бъдат разгледани видовете отговорност на медицинския специалист, начините за превенция и за извънсъдебно решаване на спорове. Чрез реални примери от практиката, адвокат д-р Петрова ще покаже необходимостта от повишаване на правната култура на работещите в сферата на здравеопазването.

bottom of page