top of page

Recent Posts

Archive

Tags

  • ФОРУМ МЕДИКУС

Медицинската отговорност и правото на терена на лекарската грешка


При изключителен интерес на 27 и 28 юни т.г. в София бе проведен двудневен, важен за адвокатите семинар на тема „Лекарската (медицинската) грешка“, организиран от Международния съюз на адвокатите и със съдействието на Висшия адвокатски съвет и на Софийския адвокатски съвет. Престижният форум в хотел „Хилтън” уважиха 135 участници и лектори –специалисти в различни области, от почти всички 27 адвокатски колегии в България, адвокати от Франция, Белгия, Италия, Македония, Израел, Мароко и от остров Сан Томе и Принсипи.

Участниците в семинара се обединиха около необходимостта за наложително обучение на юристи и медици в медицинското право в трите му вида – академичен, практически курсове и специализации. Беше направен изводът, че проблемът има необходимост както от терминологично прецизиране, така и от създаване на ясни и устойчиви регламенти. В този смисъл бе подчертано, че понятието „Medical malpractice“ носи в голяма степен нужната прецизност в терминологичен и съдържателен план, доколкото то не може да се идентифицира елементарно и не се припокрива с понятието „грешка“, но няма точен български еквивалент в превода.

Беше повдигнат въпросът, доколко може и в българското, и в европейското специализирано право да се въведе институтът на „обоснования медицински риск“, който през прецизираното законодателство да даде нужното спокойствие на лекарите в тяхната висококвалифицирана, но и динамична работа, когато за обективно кратко време те трябва да преценят риска от определена интервенция.

„Трябва да бъде създаден регистър на медицинските грешки, но не толкова, за да бъдат наказвани лекарите, а за да може описаните случаи да послужат за превенция на по-нататъшни грешки“, каза омбудсманът на Република България Константин Пенчев по време на семинара.

Юристи, представители на пациентските организации и други участници в семинара поставиха въпроса за окончателно гласуване на приетия едва на първо четене в предишни състави на българския парламент специализиран Закон за защита на пациентите.

Международният съюз на адвокатите бе представен от първия си вицепрезидент адвокат Жан-Жак Уетвилер, присъства регионалният секретар адвокат Н. Яничевич, а лектори и модератори бяха изявени адвокати от Франция, Израел и България. Практическия опит в арбитража и изплащането на обезщетенията на пострадали от лекарски (медицински) грешки сподели Филип Трегие – юридически директор на Националния офис за обезщетения на Франция ONIAM.

Да поздравят участниците в семинара специално бяха дошли председателят на Правната комисия в НС Четин Казак, омбудсманът Константин Пенчев, бившият български евродепутат д-р Антония Първанова, представители на Българския лекарски съюз. Във форума участваха активно и председателите на ВАдС адвокат Ралица Негенцова и на САС адвокат Петър Китанов.

Подбраният екип от български лектори – проф. д-р Дарина Зиновиева, д-р по право Олга Томова-Кацарова, д-р по право съдия Иван Ранчев, д-р по право съдия Иван Георгиев, адвокат Силви Гаврилов, проф. д-р Поля Голева, адвокат Мария Стефанова, Мануела Манолова-Атанасова от „Дженерали Застраховане” АД България, лекарят и адвокат Мария Петрова, проф. Иван Русчев, проф. Йонко Кунчев, адвокат Димо В. Димов, адвокат Людмил Рангелов, Цветозар Младенов, националният консултант по съдебна медицина доц. Петко Лисаев, проф. Петко Салчев и други, направиха компетентен анализ на видовете отговорност, на режима на лечебните заведения у нас, застрахователното право и обмениха опит с френските специалисти в медицинското право по време на проведената кръгла маса за предвидимите бъдещи развития и правната уредба по темата.

Оформено бе общо мнение от представители на всички субекти в правоотношенията при предоставяне и ползване на медицински грижи за необходимост от семинари и обучение по медицинско право за всяка от аудиториите с цел взаимодействие и подпомагане при осъществяване на медицинска помощ. В този смисъл адвокатите предложиха да обединят усилията си с медицинската общност и с пациентски организации за създаване на ясни правила и регламенти, защитаващи правата както на пациентите, така и на лекарите.

Но огромните усилия трябва да бъдат насочени преди всичко към превенцията, за да се минимизират случаите с неблагоприятен резултат при осъществяване на медицинска помощ, бяха единодушни в заключението си участниците в семинара.

bottom of page