АДВОКАТ Д-Р МАРИЯ ПЕТРОВА - СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Mariya Petrova MD, JD, MPH 

Медицинското право е мое призвание.
Вярвам, че пациентите имат право на адекватна грижа, лекарите - на достойна работа, а всички ние заслужаваме добре работеща система на здравеопазване.

 

АДВ.МАРИЯ ПЕТРОВА: ВАУЧЕРИТЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ КРИЯТ МНОГО РИСКОВЕ, БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ

September 28, 2017

Адвокат д-р Мария Петрова с учaстие в кръгла маса на тема "Корупционни рискове при доставка и употреба на медицински изделия" организирана о...

September 26, 2017

Българка беше избрана за „Най-добър млад учен в областта на медицинското право“

August 18, 2017

1/1
Please reload

 

Адвокат д-р Мария Петрова е сред малцината адвокати в Европа, притежаващи магистърска степен, както по хуманна медицина, така и по право. Специализирала е Медицинско право, Европейско здравно право, Здравна медиация и разрешаване на конфликти в здравеопазването, Правни аспекти на медицинските/лекарските грешки в  Англия, Германия, Австрия и Франция.
Работила е в прациентски организации, като екперт по здравеопазване в Институцията на Омбудсмана на Република България.
Адвокат д-р Мария Петрова е правен консултант е на "Партньорство за здраве" консултативен орган към Министерски съвет.

 

ДЕЛА ЗА ЛЕКАРСКИ ГРЕШКИ

ПРАВНА ЗАЩИТА НА ЛЕКАРИ

ПРАВНО ОБСЛУЖАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНФОРМИРАНИ СЪГЛАСИЯ

ЗАЩИТА НА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  МЕДИАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ПРАВО НА ПРИРОДНО -ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИ ОТНОСНО ЗАСРАХОВКИ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОНОРСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК

АБОНАМЕНТНО  ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИ

ЛЕКАРСТВЕНА РЕГУЛАЦИЯ

ОБУЧЕНИЯ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНОТО ПРАВО

ПРОЦЕСУAЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ДЕЛА

ПРАВНО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ НУЖДА ОТ ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

ПРАВНО КОНСУЛТИРАНЕ  НА ФИРМИ С ДЕЙНОСТ МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗЪМ

ПРАВНА ПОМОЩ ПРИ ПРОВЕРКИ ОТ НЗОК/ РЗИ/ ИАМО

 

©2016 by Адвокат д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право.