ЗДРАВНО ПРАВО

Кантората е специализирала в обслужването на медицински сдружения. Оказваме правна помощ както по регистрацията им, така и в последващата им работа и функции.
Имаме богат опит в оспорване на подзаконови нормативни актове (Наредби. Медицински стандарти).
Изготвяме становища по проекти в сферата на здравеопазването и здравното законодателство.
Консултираме най-големите медицински и пациентски дружества в страната.

 

©2016 by Адвокат д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право.