top of page

Recent Posts

Archive

Tags

  • Невена Попова/РедМедиа

АДВ. МАРИЯ ПЕТРОВА: СИСТЕМАТА МОЖЕ ДА ПОСТАВИ ПАЦИЕНТА В ЦЕНТЪРА, САМО АКО Е СЪЗДАЛА ДОБРА РАБОТНА С

Адв. Петрова, връщате се с голямата награда за най-добър млад учен в областта на медицинското право от Световния конгрес по медицинско право в Баку, където за първи път във Ваше лице България имаше свой представител. Поздравявам Ви за успеха и бих искала да Ви попитам какво означава това отличие за Вас?

- Благодаря Ви! Всяка една награда носи радост, но е и огромна отговорност. Доволна съм, че бях забелязана от колеги в международен план. Все пак, това е едно от най-високите отличия, които един специалист може да получи. Разбира се, приемам наградата и като признание за страната ни, защото никой не може да се развива изолирано – сам по себе си. За мен отличието е признание на знанието и опита ми, приемем го като крачка напред за развитието на медицинското право в България. Приемам я и като предизвикателство, като нещо което трябва да бъде надскочено и надградено.

Моля Ви разкажете ни накратко за форума в Баку.

- Световният конгрес по медицинско право е най-големият и най-авторитетен форум в областта на медицинско право. Организиран е от Световната асоциация по медицинско право, в която аз членувам. Проявата води началото си от 1967 година, като до 2000-та година се е провеждал веднъж на 2 години. След това поради нарастващата нужда да се дискутират темите в областта и с утвърждаването на медицинското право в световен мащаб организаторите са взели решение конгресите да се провеждат всяка година.

Тази година в Баку имаше над 780 участници от целия свят. Бяха дискутирани различни проблеми и това ми даде възможност освен за лични контакти с колеги, утвърдени учени в областта, да мога да си „сверя часовника“ и да разбера „къде сме ние?“. Отговорно мога да споделя, че в никакъв случай, не се почувствах аутсайдер, за което говори и наградата. В същото време си дадох сметка, че България има още много какво да се желае в развитието на медицинското право – по отношение на нормотворчество в стандартизацията и регулацията в здравеопазването, сигурност на пациентите, въвеждане на електронно здравеопазване. Спорадичните ни опити за развитие в тази посока на този етап са незадоволителни. Освен това, на конгреса бяха дискутирани проблеми свързани с навлизането на нови технологии в медицината, телемедицината, виртуалната среда и генното инженерство, клонирането, 3-D принтирането на медицински изделия. Давам си сметка, че за България те все още звучат като научна фантастика, но това е бъдещето и няма как да избягаме от тези процеси. Давам си сметка и за това, че сме съвсем в началото. При нас лисва осъзнатостта, която да породи необходимост от конструктивен диалог между структурите, които следва да изградят нови регулации.

Със сигурност участието Ви в конгреса е провокирало у Вас нови идеи и Ви е подтикнало към нови творчески планове. Бихте ли споделили какви са плановете Ви за близкото бъдеще?

- През октомври ще отвори врати първият в България Център за разрешаване на спорове в здравеопазването - това е Специализиран център по медиация, в който ще работят медиатори с тясна специализация за разрешаване на спорове в здравеопазването. Вярвам, че това е много полезна инициатива, както за лекарите, така и за пациентите. Искам да отдам дължимото на колегите от пациентските организации, които приеха тази моя идея и допринесоха за нейното реализиране. Отделно от това ще продължа да преподавам в Медицински университет – София, като се надявам тази година и студентите по медицина, дентална медицина и фармация да имат възможност да се запознаят с основите на медицинското право. Имам покани от няколко чуждестранни университета в Турция, в Украйна, в Русия, в Малайзия, в Канада, във Франция, да видим на колко от тях ще успея да се отзова, защото имам планирани ангажименти от по-рано - главно участия в различни научни форуми. И тази година ще бъда обучаваш лектор на адвокати в областта на медицинското право. Но основното за мен си остава работата ми като адвокат.

И за да Ви върна към действителността у нас в този момент, нека Ви помоля да коментирате едно от последните управленски намерения, анонсирани от министър Николай Петров тези дни. Той информира, че МЗ подготвя единен стандарт за управление на болниците, който ще бъде готов до края на годината. Като имаме предвид, че голяма част от медицинските стандарти вече бяха отменени от съда, реални ли са опасенията, че това може да се случи и с подготвяния в момента?

- Винаги има риск! В България доста често ставаме свидетели на неща, които са много добре измислени и много лошо изпълнени. Предполагам обаче, проф. Петров под стандарт по скоро е визирал „стандартизация“ на определени процедури на управленско ниво, нещо което съществува в цял свят и чиято цел е да подобри качеството на здравеопазването и да го уеднакви в различните лечебни заведения, доколкото това е възможно с оглед структурата им. Намирам подобно начинание за полезно, стига да може да бъде реализирано без нормативни и финансови пороци.

Цялото интервю, можете да прочетете тук: http://www.redmedia.bg/statii/adv-mariya-petrova-sistemata-mozhe-da-postavi-patsienta-v-tsentara-samo-ako-e-sazdala-dobra-rabotna-sreda-na-lekarite-3237

bottom of page