top of page

Recent Posts

Archive

Tags

  • Mariya Petrova

Адвокат Мария Петрова, специалист по медицинско право с лекция в МБАЛ- Търговище

Адвокат Петрова, която е един от водещите специалисти по медицинско право, запозна медиците с техните права и задължения.

По време на лекция, адв. Петрова обърна особено внимание на процеса по информирано съгласие на пациентите, като подчерта, че това е един от най-честите пропуски, който лекарите допускат.

bottom of page