top of page

Recent Posts

Archive

Tags

  • Търговище

Адвокат д-р Мария Петрова: "Съществуват много правни възможности пред лечебните заведения"

Адв. д-р Мария Петрова с лекция по медицинско право в Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД


По покана на д-р Иван Светулков, Изпълнителен директор и Председател на съвета на сиректорите на МБАЛ - Търговище, адвокат д-р Мария Петрова ще изнесе лекция по медицинско право на 09.05.2017г. от 13.00 часа, като ще запознае ръководството на болницата и медицинските специалисти с основни понятия и правни положения в медицинското право.

Адв. Петрова винаги подчертава, че познаването на медицинското право може да създаде сигурна среда за работа и е гаранция за спазване правата на пациентите.
bottom of page