top of page

Recent Posts

Archive

Tags

  • САК

"ГРАЖДАНСКО ПРАВНИ И НАКАЗАТЕЛНО ПРАВНИ АСПЕКТИ НА "ЛЕКАРСКАТА ГРЕШКА". ЗНАЧЕНИЕ НА И

На 18-ти и 20- ти април тази година Софийският адвокатски съвет организира семинар на тема "ГРАЖДАНСКО ПРАВНИ И НАКАЗАТЕЛНО ПРАВНИ АСПЕКТИ НА "ЛЕКАРСКАТА ГРЕШКА". ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМИРАНОТО СЪГЛАСИЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПРОЦЕСА НА ДОКАЗВАНЕ.", който ще се проведе от 13,30 часа в залата на САК в Търговския дом.

Лектор ще бъде адвокат д-р Мария Петрова, която е сред малкото адвокати в Европа, притежаващи магистърска степен, както по хуманна медицина, така и по право. Тя е специализирала Медицинско право, Европейско здравно право, Здравна медиация и разрешаване на конфликти в здравеопазването, Правни аспекти на медицински/лекарски грешки в Англия, Германия Австрия и Франция. Работила като експерт по здравеопазване в Институцията на Омбудсмана на Република България. Адвокат д-р Мария Петрова е правен консултант е на "Партньорство за здраве" консултативен орган към Министерски съвет. Лектор е на Международния съюз на адвокатите в области като медицинско и здравно право.

След проведените съвместно с Международния съюз на адвокатите два семинара на същата тема установихме, че сред колегите съществува силен интерес към проблемите на лекарската/медицинската грешка. По тази причина колегата д-р Мария Петрова прие да бъде лектор и да запознае желаещите от Вас с основните проблеми по темата, като с оглед възможността да присъстват повече колеги тя ще направи презентацията си на две дати.


Програмата, която предлагаме на вниманието Ви е:


1. Права и задължения на лекаря и пациента, видове отговорност. Лекарската/ Медицинската грешка/ - основни понятия и разграничения.

2. Правно значение на информираното съгласие при определяне на отговорността на лекаря. Основни принципи и реквизити.

3. Процесуално правни аспекти на делата за "лекарски грешки".


Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 904 80 20 и 0879 292 217.

Местата са ограничени!

Софийски адвокатски съвет

bottom of page