top of page

Recent Posts

Archive

Tags

  • Medical News

Публична лекция по медицинско право в МУ-Пловдив

Медицински университет – Пловдив, съвместно с Асоциация на студентите-медици – Пловдив, Българска асоциация на студентите по дентална медицина и Европейския институт по медицинско право, здравен мениджмънт и обществено здраве, организират публична лекция по медицинско право на тема „Законови рискове за лекаря. Отговорност на лекаря“.

Цялата статия можете да прочетете т

bottom of page