top of page

Recent Posts

Archive

Tags

  • Medical News

Публична лекция на тема “Законови рискове за лекаря” ще се състои в УМБАЛ „Света Екатерина”


Комитетът по медицинско образование – SCOME към Асоциацията на студентите по медицина в България – София (АСМБ-София) и Асоциацията на студентите изследователи – АСИ в партньорство с Европейския институт по медицинско право, здравен мениджмънт и обществено здраве, организират публична лекция на тема “Законови рискове за лекаря”.

Лекцията ще се проведе на 15.12. (четвъртък) от 14:00 в Аула “Максима” на УМБАЛ „Света Екатерина”. Лектор ще бъде адв. д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право и Изпълнителен директор на Европейския институт по медицинско право. Лекцията е насочена към студенти по медицина, млади лекари и специализанти.

Това е първата лекция от образователния цикъл на Европейския институт по медицинско право, здравен мениджмънт и обществено здраве. В нея адвокат д-р Мария Петрова ще запознае младите медици с основни понятия в медицинското право, ще сподели своя опит и ще даде полезни правни съвети на присъстващите.

За адв. д-р Мария Петрова

Адв. д-р Мария Петрова е основател на LexMedica BG – единствената в България адвокатска кантора специализирана в областта на здравното и медицинско право. Тя е единствения в страната адвокат, притежаващ и медицинско образование.

Завършила е хуманна медицина, право и здравен мениджмънт. Специализирала е в Англия, Германия, Австрия и Франция в области като „Медицинско право“, „Европейско здравно право“, „Здравна медиация и разрешаване на конфликти в здравеопазването“, „Правни аспекти на медицинските/ лекарските грешки.

Авокат д-р Мария Петрова е един от най-уважаваните лектори на Международния съюз на адвокатите по теми като „Лекарка грешка“, „Застраховка гражданска отговорност за професионален риск на практикуващите в сферата на здравеопвазването. „Договори за медицински услуги и помощ“. Обучава столичните адвокати на медицинско право и води семинари организирани от Столичен адвокатски съвет.

bottom of page